fbpx

โปรโมชั่น MK x Fire Tiger เพียงแก้วละ 79 บาท

โปรโมชั่น
💥 MK x Fire Tiger 💥
เพียงแก้วละ 79 บาท

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

กระแสแรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จริงๆ กับ

🦁 MK x Fire Tiger 🦁

เมนูพี่เสือพ่นไฟ 🔥

★ ★ ★ ★ ★

เราเลยจัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆ

ขยายเวลาให้ได้ฟินกันต่อยาวๆ

ครั้งนี้ใครยังไม่ได้กินห้ามพลาดแล้วนะ

★ ★ ★ ★ ★

🥤 ชานมพี่เสือพ่นไฟ 🔥

🥤 นมสดพี่เสือพ่นไฟ 🔥

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

 MK x Fire Tiger

🦁 ที่ MK Restaurants 🦁

★ ★ ★ ★ ★

⏰ ระยะเวลาโปรโมชั่น :  25 พ.ย. 62 – 24 ก.พ. 63

💻 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  https://joo.gl/czEw4